Menu

Voorwaarden

 1. Meerderjarigheid
 2. Inkomensgrens : belastbaar inkomen in 2014 is niet hoger dan
  • 24.092 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 26.111 euro als u een alleenstaande gehandicapte bent;
  • 36.137 euro, vermeerderd met 2.020 euro per persoon ten laste, in andere gevallen.
  • U mag tevens inschrijven indien uw inkomen in 2014 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is en/of u in 2014 geen werk had maar het jaar erna wel en/of u geen inkomen had tussen 2014 en vandaag.
 3. Geen woning of perceel voor woningbouw in volle eigendom of in vruchtgebruik in binnen-of buitenland. Dit geldt zowel voor de kandidaat-huurder als zijn gezinsleden. 
  Hierop zijn een 4-tal uitzonderingen : onteigening, onbewoonbaarheid of ongeschikt verklaard, onaangepast wegens handicap of beperking, inschrijving voor ADL-woning (voorwaarden bekijken op het inschrijvingsdocument van SHM).
 4. Ingeschreven in bevolkingsregister of vreemdenlingeregister
 5. Nederlandstalig of bereid Nederlands te leren
 6. Voldoen aan de vereisten van het inburgeringdecreet voor zover verplicht inburgeraar

Bent u kandidaat huurder voor een sociale huurwoning? U kan zich via de woonwinkel inschrijven in alle sociale bouwmaatschappijen en het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor van ons werkingsgebied.