Menu

Vlaamse Huursubsidie

Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

U komt alleen in aanmerking als u verhuisd bent:
  • U bent verhuisd naar een woning van een sociaal verhuurkantoor
  • U bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt
  • U was dakloos en betrekt nu een huurwoning

Verhuist u naar een sociale woning die u huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan komt u niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Indien u denkt recht te hebben op de huursubsidie, kom dan zeker langs bij de woonwinkel of kijk op www.wonenvlaanderen.be. Wij overlopen samen met u de voorwaarden. 

Vlaamse huurpremie 

De Vlaamse overheid geeft een maandelijkse premie als je 4 jaar op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning. Deze premie helpt je om de huur te betalen van je private huurwoning. Als je hiervoor in aanmerking komt, krijg je automatisch een aanvraagformulier. Dit vul je in en bezorg je samen met een kopie van je huurcontract aan Wonen Vlaanderen.

Klik hier voor meer informatie.