Menu

Leen goedkoop: De Vlaamse Energielening & de Renteloze lening bij energierenovatie

  •  De Vlaamse energielening
De Vlaamse energielening voor energiebesparende maatregelen is enkel mogelijk voor mensen met een laag inkomen, een invaliditeitsuitkering of een inkomensgarantie voor ouderen, mensen in schuldbemiddeling of in OCMW begeleiding.

Je kan minimaal € 1.250 en maximaal € 15.000 lenen. De lening moet binnen 10 jaar afbetaald zijn. De lening is renteloos.

  •  Renteloze lening bij energierenovatie
Wie een woning of appartement verwerft vanaf 2021 (notariële akte, schenking of erfenis bij overlijden in 2021) én die binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor een renteloze lening voor die renovatie.

Voor wie vanaf 2021 een woning aankoopt en daarbij een hypothecair krediet aanvraagt, kan er naast het woonkrediet een rentesubsidie van de Vlaamse overheid verkregen worden.