Menu

Voor verhuurders: Sociale isolatie - premies

De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er extra hoge premies voor sociale dakisolatieprojecten en vanaf 2017 ook voor sociale beglazingsprojecten en sociale spouwmuurisolatieprojecten. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.
(huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking)

Voorwaarden

Het gaat om woningen op de private huurmarkt waarvan de bewoner behoort tot een van deze doelgroepen:
 1. beschermde afnemers (recht hebben op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
 2. personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 3. huishoudens met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit
 4. personen die behoren tot de doelgroep van de meest behoeftigen van de Vlaamse Energielening
  • die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of het Omnio-statuut bezit
  • die in schuldbemiddeling zit (bv. bij het OCMW of CAW) en zijn verwarmingsfactuur niet kan betalen
  • die hulp krijgt van het OCMW voor onbetaalde facturen voor gas of elektriciteit
 5. personen die huren bij een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW
 6. huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een (geïndexeerde) huurprijs van maximaal 462,74 euro

Huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking.
In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij de huurprijs niet verhoogt en het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt. Het eventuele restbedrag voor de uitvoering van de werken is ten koste van de verhuurder.

Technische voorwaarden

 • Er wordt eerst een gratis energiescan uitgevoerd in de woning.
 • De technische voorwaarden zijn dezelfde als de voorwaarden voor de gewone dakisolatiepremie en/of de hoogrendementsglaspremie en/of de spouwmuurisolatiepremie van de netbeheerder.

Procedure

Geïnteresseerde huurders en verhuurders kunnen contact opnemen met een projectpromoter in de buurt. In onze regio is dit vzw Werkspoor, 051/62.87.28.
 • De projectpromotor gaat zowel bij huurder als eigenaar de bereidheid na om een sociaal isolatieproject uit te voeren. Hij maakt afspraken met de huurder en de eigenaar rond de uitvoering en de financiering van de werken.
 • De projectpromotor dient een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de netbeheerder.
  • Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de projectpromotor uiterlijk 20 werkdagen na indiening een mededeling dat de premie na uitvoering van de werken kan worden toegekend en hoe groot het bedrag ervan is.
  • Indien de netbeheerder de aanvraag niet kan goedkeuren, ontvangt de projectpromotor uiterlijk 20 werkdagen na indiening een brief of e-mail met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken.
 • Na de goedkeuring van de aanvraag kunnen de werken worden uitgevoerd. Voor een eventueel restsaldo (wanneer de werken meer kosten dan de premie inhoudt) krijgt de eigenaar een aparte factuur. Hiervoor kan hij geen premie van de netbeheerder meer krijgen.

Bedrag

De premie bedraagt 20 euro per m² (sociale dakisolatie);
In het geval van een sociale beglazingspremie: 85 euro per m²;
en bij een sociaal spouwmuurproject is er een premie van 12 euro per m².

Voorbeeld

Oppervlakte dak: 100 m²
Total kost dakisolatie: 3.100 euro
Prijs per m²: 31 euro
Premie 20/m²: 2.000 euro
Restfactuur: 1.100 euro
30% fiscaal voordeel: 330 euro
Kost voor eigenaar: 770 euro

Interesse?

Informeer U verder bij de woonwinkel en/of neem rechtstreeks contact op met vzw Werkspoor.
Klik hier voor meer  info.
Of https://www.huur-en-isolatiepremie.be