Menu

Voor verhuurders: Huur- en isolatiepremie

Huur -en isolatiepremie

https://www.vlaanderen.be/huur-en-isolatiepremie

De huur-en-isolatiepremie is een extra hoge premie voor isolatieprojecten in slecht geïsoleerde huurwoningen. Als huurder hoef je niets te doen en voor de verhuurder wordt al het werk uit handen genomen. Een projectpromotor begeleidt het hele project. Hij stelt zelf ,in overleg met de verhuurder, een vakbekwame aannemer aan.

Als huurder en verhuurder heb je heel wat baat bij het laten isoleren van de huurwoning. De verhuurder behaalt op die manier de energie-en klimaatdoelstellingen en vermijdt ongeschiktheid van de woning. Voor de huurder kan een goede isolatie ervoor zorgen dat de energiefactuur lager ligt.

Voorwaarden  huurders

 • die recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit
 • die een actieve budgetmeter hebben voor elektriciteit en aardgas
 • met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
 • die in schuldbemiddeling zijn (bijv. bij het OCMW of CAW)
 •  die door het OCMW geholpen worden bij onbetaalde energiefacturen
 • waarvan de woning verhuurd wordt via een sociaal verhuurkantoor, OCMW of lokaal bestuur
 • huurders voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 • huurder met een huishouden met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19 105,58 verhoogd met € 3 536,95 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 1 jaar terug)
 • met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31 550 verhoogd met € 1 650 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).
 • huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een maximale huurprijs van € 528,27 (niet-geïndexeerde huurprijs, dus zoals bij begin van het huurcontract)

 Voor welke werken?

Dakisolatie--spouwmuurisolatie, en - beglazingsprojecten in slecht geïsoleerde huurwoningen. De huurder of verhuurder mogen de werken niet zelf uitvoeren.

Procedure

Geïnteresseerde huurders en verhuurders kunnen contact opnemen met de projectpromotor in ons regio :vzw WeerWerk, Sanne Watteel, 051/62 87 28
 • De projectpromotor praat met huurder en verhuurder. Als beiden akkoord gaan, worden er afspraken gemaakt over financiering en uitvoering van de werken.
 • Na de goedkeuring van de aanvraag voert de projectpromotor de werken uit. De projectpromotor kan ook een aannemer inschakelen.
 • Uitvoering van de werken.
 •  De projectpromotor dient een verslag in bij Fluvius.
 •  Fluvius betaalt de premie aan de projectpromotor.

Premiebedrag

Een forfaitaire premie voor de bouwpromotor :
 • Woning : € 200/ uitgevoerd werk
 • Woongebouw : € 200 per wooneenheid/ uitgevoerd werk voor de eerste wooneenheden en bijkomend € 50/ wooneenheid met een maximum van 2.500€.
 • maximaal € 20 per m2 geplaatste dak-of zoldervloerisolatie
 • maximaal € 12 per m2 geplaatste spouwmuurisolatie
 • maximaal € 85 per m2 geplaatste hoogrendementsbeglazing

In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij de huurprijs niet verhoogt en het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt.
Als de premie die de promotor krijgt niet voldoende is om de kosten van het isolatieproject te dekken, dan is het eventuele restbedrag voor de uitvoering van de werken ten koste van de verhuurder.

Komen niet in aanmerking

 • huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen
 • huurders die direct of indirect eigenaar of mede-eigenaar zijn van de woning en huurders die de woning huren van een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad