Menu

Vlaamse Overheid

Vlaamse Verbeterings-en aanpassingspremie (VAP):

 voor gedetailleerde info en het aanvraagformulier klik je HIER

Vlaamse renovatiepremie voor woningen ouder dan 30 jaar (RENO)

Meer info via deze Link; voor het aanvraagformulier klik je HIER
Factuurlijst nieuwe renovatiepremie: HIER

U kan de renovatiepremie niet cumuleren met de verbeteringspremie, zo zal u een keuze tussen beide moeten maken.

 

Belastingvermindering voor dakisolatie             

Voorwaarden:

  • Opgepast: enkel van toepassing indien u voldoet aan de voorwaarden van de overgangsregeling en bijgevolg onder strikte voorwaarde dat u voor 31/12/2016 reeds over een ondertekende offerte beschikte én u eveneens voor 31/12/2016 een voorschot betaald hebt.
  • De belastingsvermindering is van toepassing voor: eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebuikers op voorwaarde dat u de investeringen in dakisolatie in een woning kunt bewijzen met een factuur op uw naam. De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer.
  • De belastingvermindering voor de uitgaven voor dakisolatiewerken bedraagt 30% van de dakisolatiewerken. Met een maximumbedrag voor de uitgaven van het jaar 2017 van 3.070 euro.
  • De geplaatste dakisolatie moet een minimale thermische weerstand (R) hebben van 4,5 m² K/W.
  • Belastingkrediet, voor wie geen of weinig belastingen betaalt, is vanaf 2013 niet langer van toepassing.
  • Klik hier voor verdere info.