Menu

Thema's

U kunt bij ons terecht voor :

  • Belastingvermindering, premies, subsidies inzake huisvesting
  • Informatie inzake het gemeentelijk woonbeleid (premiestelsel, projecten…)
  • Informatie met betrekking tot energiebesparende investeringen
  • Begeleiding bij woongerelateerde vragen (huur, koop of andere woonaangelegenheden)
  • Sociale en technische dienstverlening op het vlak van wonen 
  • Kwaliteit van de woningen (leegstand, ongeschiktheids- onbewoonbaarverklaring)