Menu

Energieloket

Energieadvies aan het Energieloket

Wat? 
Algemene vragen energie(verbruik)
IGS Wonen Regio Tielt werkt samen met de Energiesnoeiers. De Energiesnoeiers houden elke dinsdag van 13.30 u. tot 17.00 u. een zitdag in het stadhuis van Tielt.

Je kan er na afspraak terecht met al je vragen over je energie(verbruik). Dit kan onder andere gaan over: factuurproblemen , uitvoer leverancierswissel, kortingsbonnen Fluvius aanvragen, advies ivm huidig contract,...
 
Via de loketmedewerkers van IGS Wonen Regio Tielt kan je doorverwezen worden naar de Energiesnoeiers voor de uitvoering van een energiescan.
 
Bijkomende begeleidingen
In sommige situaties oordelen de Energiesnoeiers, na overleg met de maatschappelijk werker van het OCMW, dat een bijkomende begeleiding wenselijk is. Er zijn twee soorten bijkomende begeleidingen:
Een Light-begeleiding
 • Systematisch uitmeten van alle elektrische toestellen en het detecteren van grootverbruikers.
 • Analyse en bespreking van het waterverbruik.
 • Het effectief behandelen van de formaliteiten tot daadwerkelijke overstap naar een andere, goedkopere energieleverancier, zowel voor  elektriciteit als voor gas.
 • Aanmaken van een energiebegeleidingsdossier.
 • Overleg met de maatschappelijk werker.
 • Eén of twee bijkomende huisbezoeken.

Een Plus-begeleiding
 • Een light begeleiding.
 • Maandelijke opname van de meterstanden.
 • Eventuele contactname of onderhandeling met de eigenaars om hen er toe aan te zetten over te gaan tot structurele energiebesparende investeringen (indien de  huurder akkoord is).
 • Advies en begeleiding bij de aankoop van nieuwe energiezuinige elektrische toestellen.
 • Opmaak energieprofiel van de bewoner.
 • Een begeleiding van maximum één jaar.
 
Voorwaarden: 
 • Je bent een inwoner van het werkingsgebied van IGS Wonen Regio Tielt. 

Hoe? 
 1. Je maakt zelf online een afspraak op de zitdag van het Energieloket
 2. Je stelt je vraag persoonlijk aan het woonloket in jouw gemeente, via e-mail of telefonisch.
 3. Je vraagt een doorverwijzing aan je maatschappelijk werker.
 
Indien een scan aangewezen is, komt de uitvoerder van de energiescan bij je langs en inspecteert je woning. De energiesnoeier voert ook meteen een aantal kleine, energiebesparende maatregelen uit: hij plaatst spaarlampen, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie of buisisolatie.
Na de scan krijg je een rapport en een samenvatting van de bevindingen zoals een analyse van de huidige energiesituatie, tips om energie te besparen, een beschrijving van de uitgevoerde kleine energiebesparende maatregelen, advies over mogelijke belangrijke aanpassingen en een overzicht van de bestaande premies en subsidies.
 
Indien een light – of plusbegeleiding aangewezen is, zal je maatschappelijk werker een verzoek tot ten laste name van deze begeleiding formuleren ten aanzien van het Comité van de Sociale Dienst.
 
Wat meebrengen? 
 
 • Je laatste jaarafrekening van je energieleverancier.
 
 
Prijs? 
Algemeen energieadvies is gratis.
 
Een energiescan is gratis indien je tot één van onderstaande doelgroepen behoort:
 • Als je een beschermde afnemer bent. 
 • Wanneer er bij de LAC een verzoek tot afsluiting werd geformuleerd (link productfiche lac).
 • Wanneer je een actieve budgetmeter hebt.
 • Wanneer je tot de doelgroep van het FRGE behoort.
 • Wanneer je een huurder bent van een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor.
 • Wanneer je huurprijs maximum 500 EUR bedraagt.
   
De kostprijs van een light – of plusscan wordt ten laste genomen door het OCMW.