Menu

Sociaal kopen & sociaal lenen

 Gedetailleerde informatie omtrent sociaal wonen is raadpleegbaar op de site van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: www.vmsw.be

Hierna zullen wij twee mogelijkheden voor de mensen van ons werkingsgebied toelichten:

Vlaams Woningsfonds 
Vlaams Woningfonds cvba

Een woonkrediet via het Vlaams Woningfonds , mis de kans niet !

Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen en alleenstaanden; met een reglementair begrensd inkomen voor:

  • de aankoop of het behoud van een woning of appartement, eventueel gecombineerd met werken;
  • het uitvoeren van werken aan een woning of appartement;

Volgende zaken komen niet in aanmerking:
  • een nieuwbouw 
  • de aankoop van een bouwgrond of (sociale) kavel 

Wie komt in aanmerking?
Gezinnen met of zonder kinderen of alleenstaanden, op voorwaarde van een reglementair begrensd inkomen.

Rentevoet?
De rentevoet is afhankelijk van:

  • de marktrente (de referentierentevoet)
  • uw inkomen en gezinstoestand 
  • de ligging van de grond en/of woning
Hoe lager uw inkomen en hoe groter uw gezin, hoe lager de rentevoet.

Inkomen?
Het inkomen is het netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet. Het maximum toegelaten netto-belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling, waarbij een als ernstig gehandicapt kind voor 2 kinderen ten laste telt. 

De woning?
De verkoopwaarde van de woning of het appartement mag de vastgelegde maximumgrenzen niet overschrijden.

Hoeveel kan je lenen?
Hoeveel je maximaal kan lenen is afhankelijk van de verrichting.

  • Bij de aankoop van een woning of appartement is het maximumbedrag de koopprijs, of indien deze lager is, de geschatte verkoopwaarde.
  • Bij werken: de kostprijs van deze werken, of indien deze lager is, de geraamde waarde van de werken.
Het bedrag van een sociaal woonkrediet mag in ieder geval niet hoger zijn dan de geschatte verkoopwaarde van de woning of het appartement in voorkomend geval na de werken.

Doe de test: http://www.vlaamswoningfonds.be/lenen/doe-de-test.

Je vindt meer informatie over de voorwaarden en onze kantoren en zitdagen in uw buurt op http://www.vlaamswoningfonds.be/: In Tielt is er in het sociaal huis (Deken Darraslaan 60) elke maandagvoormiddag zitdag ( 9-12 uur) of kom bij de Woonwinkel Regio Tielt langs.

Voor ons Volk

De Meiboom - VOOR ONS VOLK

Een sociaal woonkrediet kunt u bekomen voor het kopen, bouwen en/of verbouwen van een woning of een appartement.
Om elk misverstand te vermijden zijn er geen maximum grenzen gesteld aan uw inkomsten.
Het moet echter wel gaan om uw enige woning terwijl het leningsbedrag afhankelijk is van het aantal kinderen ten laste (een inwonende ascendent of een gezinslid met ernstige handicap telt als extra persoon ten laste.
Verdere info via hun website of via:

Voor ons volk nv, Stationsplein 3B, 8700 TIELT
Tel. 051 40 13 46 - Fax. 051 40 94 99
CBFA 025996A
Openingsuren: open elke werkdag van 8.30 tot 12 .00 en van 14.00 tot 17.00 uur. Gesloten de woensdagnamiddag.