Menu

Voorwaarden

  1. Meerderjarigheid
  2. Inkomensgrens : belastbaar inkomen is niet hoger dan
    • 25.557 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
    • 27.698 euro als u een alleenstaande gehandicapte bent;
    • 38.335 euro, vermeerderd met 2.143 euro per persoon ten laste, in andere gevallen.
  3. Geen woning of perceel voor woningbouw geheel of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal in binnen-of buitenland. Dit geldt zowel voor de toekomstige referentiehuurder alsook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.  Bracht je als zaakvoerder, bestuurder, of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap is, ook dan kan je niet inschrijven.
Bracht je als zaakvoerder, bestuurder, of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap is, ook dan kan je niet inschrijven.

Hierop zijn een paar uitzonderingen mogelijk : onbewoonbaarheid of ongeschikt verklaard, onaangepast wegens handicap of beperking, inschrijving voor ADL-woning, verlies beheersrecht door een collectieve schuldenregeling of faillissement, eigendom met (ex)-partner die de sociale woning niet mee gaat bewonen, eigendom via erfenis of schenking verkregen.
 
      4. Ingeschreven in bevolkingsregister of vreemdelingenregister
      5. Nederlandstalig of bereid Nederlands te leren

Bent u kandidaat huurder voor een sociale huurwoning? U kan zich via de woonwinkel inschrijven in alle sociale bouwmaatschappijen en het Sociaal Verhuurkantoor van ons werkingsgebied.