Menu

Vermindering Onroerende Voorheffing voor Huurders

 Hoewel je als huurder geen onroerende voorheffing betaalt, kan je toch in aanmerking komen voor een vermindering.
 
  • Wie komt in aanmerking?
 U komt in aanmerking voor deze vermindering als U of een inwonend gezinslid tot één van volgende categorieën behoort:
·         (Minstens twee) kinderbijslaggerechtigde kinderen
·         een persoon met een handicap
·         een grootoorlogsverminkte
Deze vermindering is bedoeld voor de bewoner van het onroerend goed. Hoewel u als huurder geen onroerende voorheffing betaalt moet de vermindering wel ten goede komen aan de huurder.
 
  • Aanvragen?
Als huurder dient u samen met de eigenaar éénmalig een meldingsformulier in te vullen. Daarna ontvangt u de vermindering automatisch, ook na verhuis. Deze aanvraag dient te gebeuren voor één mei van het aanslagjaar.
 
Meldingsformulier:
- bestellen via het gratis telefoonnummer: 1700
- downloaden via de Vlaamse Belastingdienst  met deze Link
- afhalen in de Woonwinkel of  het Sociaal huis.
 
Meldingsformulier dient opgestuurd te worden naar:
Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Onroerende Voorheffing
Vaartstraat 16, 9300 Aalst
 
  • Wat na de toekenning?
Indien u in aanmerking komt voor de vermindering zal zowel de eigenaar als de huurder op de hoogte gebracht worden. De vermindering zal dan vermeld staan op het aanslagbiljet van de eigenaar. De eigenaar dient de vermindering te verrekenen met de maandelijkse huurprijs. Voor de eigenaar is dit een nul operatie. Indien de eigenaar weigert om de vermindering af te trekken van de huur, dan mag de huurder dit zelf doen.
 
Let op!
Als u een sociale woning huurt via een sociale huisvestingsmaatschappij (Tieltse Bouwmaatschappij of Helpt Elkander) of via het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor dan gebeurd de vermindering automatisch en moet je deze niet zelf aanvragen.
 
  • Vragen?
Hebt u na het lezen van dit artikel nog vragen of hulp nodig bij het invullen van het meldingsformulier? Kom dan gerust langs bij de Woonwinkel regio Tielt!