Menu

Missie & Visie

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen*. Dit betekent het kunnen beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke omgeving, tegen een betaalbare prijs met woonzekerheid. Woonwinkels zijn partner in het creëren van dit recht en hebben daartoe twee kernopdrachten:

  • mensen te ondersteunen in de realisatie van hun behoefte aan een aangepaste woning,
  • het beleid ertoe te bewegen dat het woonrecht voor iedereen wordt gerealiseerd.

Woonwinkels in het kort

Woonwinkels werken aan een concrete verbetering van de woonsituatie van de bewoner. Woonwinkels sensibiliseren, informeren, adviseren, begeleiden en verwijzen mensen met vragen of moeilijkheden rond kwalitatief wonen. 
Woonwinkels werken lokaal of intergemeentelijk. Ze streven naar een zo laag mogelijke drempel, werken ‘op maat’ van de mensen, met bijzondere aandacht voor zwakkere groepen op de woonmarkt.
De sterkte van de woonwinkels ligt bij de specifieke methodiek die wordt gehanteerd. Deze methodiek heeft betrekking op het open trekken van de vraag, het werken op maat van de bewoner en een geïntegreerde werkwijze.
Woonwinkels stellen zich op als een actieve partner in het lokale woonbeleid.

* Art. 3 Vlaamse Wooncode