Menu

Nieuws

Vrijdag 10 Maart 2017

Campagne informeert burgers over troeven erkende assistentiewoningen

Zelfstandig blijven wonen in de eigen, vertrouwde buurt is de wens van veel ouderen. Een aangepaste en veilige woning is daarbij belangrijk. Het Vlaams ouderenbeleid is erop gericht die wens mogelijk te maken en biedt diverse ondersteuningsvormen. Een assistentiewoning, een door de Vlaamse overheid erkende woonvorm, kan een kwaliteitsvol antwoord bieden. Om meer bekendheid te geven aan deze woonvorm en mensen te helpen in hun zoektocht naar een assistentiewoning, start de Vlaamse overheid een uitgebreide publiekscampagne op. Het is immers belangrijk dat potentiële kopers of huurders van een assistentiewoning correct ingelicht worden over wat zij van deze woonvorm kunnen verwachten en wat niet. Zo kunnen ze juiste keuzes maken. Een checklist somt op waar een huurder of koper op moet letten.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Wij voelen dat er een grote nood is aan accurate informatie over assistentiewoningen, zowel bij toekomstige bewoners als investeerders. Wat mag je verwachten van een assistentiewoning? Voor wie zijn ze bestemd? Waar moet je op letten als je een assistentiewoning wilt huren/kopen? Deze publiekscampagne moet een antwoord bieden op de vragen die hieromtrent bij de burgers leven. Tegelijk kan het voor de mensen een uitnodiging zijn om tijdig na te denken over hoe en waar ze willen wonen als ze een dagje ouder worden.”

Erkende assistentiewoningen

Assistentiewoningen worden in de volksmond ook wel eens serviceflats genoemd. Maar enkel wanneer er sprake is van ‘erkende’ assistentiewoningen heeft men als huurder bepaalde kwaliteitsgaranties die opgevolgd worden door Zorginspectie. Als koper geniet je ook bepaalde voordelen, zoals een btw-tarief van 12% in plaats van 21%.

Zelfstandig met een woonassistent

Een erkende assistentiewoning moet aan een aantal specifiek eisen voldoen, die wettelijk verankerd zijn. Zo heeft iedere assistentiewoning een minimale afmeting, is ze rolstoeltoegankelijk, zijn er handvatten in de badkamer, beantwoordt ze aan strenge brandveiligheidsnormen... Men kan er ook beroep doen op een woonassistent die kan helpen met de praktische organisatie of toeleiding naar bijvoorbeeld thuiszorgdiensten.

Het opzet is dat de bewoner een grote zelfstandigheid behoudt. Maar als er toch plots hulp nodig is, dan is crisis- en/of overbruggingszorg beschikbaar in afwachting van reguliere zorg. Kenmerkend voor een assistentiewoning is dat de huurder volledig autonoom kan kiezen wie en wanneer hem zorg en/of diensten verleent in de woning. 

Een andere eigenschap van erkende assistentiewoningen zijn de gemeenschappelijke ruimtes, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, indien zij dit wensen. De minimumleeftijd om een erkende assistentiewoning te betrekken is 65 jaar, maar in bepaalde situaties kunnen ook jongere mensen kiezen om in de assistentiewoning te komen wonen.

Momenteel zijn er 21.396 assistentiewoningen, maar er komen er nog elke dag bij. De gemiddelde dagprijs bedraagt ruw geschat 35 euro, hoewel deze prijs afhankelijk is van o.a. de ligging, het aantal slaapkamers, het al dan niet aanwezig zijn van een tuin,...

Erkende assistentiewoningen passen perfect in het Vlaamse woonzorgbeleid voor ouderen, waar autonomie en kwaliteit van leven sleutelbegrippen zijn en de beschikbaarheid over een gedifferentieerd, betaalbaar en complementair woon-zorgaanbod het perspectief is.

www.checkassistentiewoning.be

Op de website www.checkassistentiewoning.be vinden (potentiële) kopers, huurders en investeerders een checklist met aandachtspunten. Met die checklist in de hand hebben ze een handig overzicht van waar ze op moeten letten wanneer ze op zoek zijn naar een assistentiewoning. Voor potentiële kopers zijn er extra tips. De site biedt ook een overzicht van de erkende voorzieningen, voorbeelddocumenten van overeenkomsten, een verklarende woordenlijst en andere nuttige info.

Filmpjes

Bekijk de campagnefilmpjes

Terug naar overzicht