Menu

Nieuws

Donderdag 31 Januari 2019

Vernieuwde renovatiepremie: aanvraagformulier en toelichting nu beschikbaar

Op 21 december heeft de Vlaamse Regering definitief de integratie goedgekeurd van de verbeterings- en renovatiepremie tot één overkoepelende renovatiepremie. Deze kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019. Meer informatie vindt u in PDF icon deze toelichting

Het nieuwe formulier (aanvraagformulier renovatiepremie Word en aanvraagformulier renovatiepremie PDF), en alle voorwaarden van de vernieuwde renovatiepremie vindt u op www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie

Verbouwers die recent al met succes een eerste aanvraag deden voor een renovatiepremie, kunnen 1 tot 2 jaar na die eerste aanvraag nog een tweede aanvraag doen voor andere categorieën van werken. Voor deze tweede aanvragen blijft de renovatiepremie van kracht zoals ze in 2015 is goedgekeurd.

De bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019.

De aanpassingspremie, die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan. Vanaf 1 juni 2019 is voor deze werken ofwel een aanvraag voor de nieuwe aanpassingspremie mogelijk, ofwel een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie.

Terug naar overzicht