Menu

Nieuws

Maandag 26 Augustus 2019

Vlaamse Sloop- en heropbouwpremie - 7.500€ - wijziging voorwaarden

Opgelet! Tot 28 juni 2019 was de indientermijn nog 1 maand i.p.v. 3 maanden. De Vlaamse Regering heeft op 28 juni beslist om de aanvraagtermijnen voor de sloop- en herbouw te versoepelen. Dossiers waarvoor de premie niet tijdig werd aangevraagd, krijgen nog tot en met 30 september 2019 om de premie aan te vragen.

In 13 Vlaamse steden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas) maak je aanspraak op 6% i.p.v. 21% BTW bij sloop- en herbouw. Particulieren die NIET in één van deze 13 steden wonen , kunnen vanaf 7 maart 2019 een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. Die aanvraag gebeurt in 2 stappen via de webapplicatie op www.energiesparen.be.
 
U kunt de premie enkel aanvragen voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt.
 
De premie geldt enkel voor sloop- en heropbouwprojecten waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.
 

Opgelet: de premie wordt toegekend:

  • voor de gecombineerde aanvraag van de sloop- en herbouwvergunning
  • tijdelijk ook voor aparte aanvragen voor sloop en heropbouw
    • als de vergunning voor de sloop werd aangevraagd (of het plan tot slopen werd gemeld) in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019
    • en als de vergunning voor de heropbouw werd aangevraagd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019.
De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.
 
De premie zelf bedraagt 7.500 euro en wordt binnen de 3 maanden na aanvaarden van het geleverde bewijs van sloop uitbetaald.
 
Meer info: https://www.energiesparen.be/slooppremie
 

Terug naar overzicht