Menu

Nieuws

Maandag 29 Juni 2020

Correct verhuren: afficheer de huurrpijs en de gemeenschappelijke lasten.

Verhuur jij een woning of appartement? Dan ben je wettelijk verplicht om de gevraagde huurprijs en de eventuele gemeenschappelijke kosten te vermelden in elke officiële of publieke mededeling. Op die manier wil de overheid discriminatie op de huurmarkt tegengaan.

Verplicht afficheren van de huurprijs en gemeenschappelijke lasten
Deze verplichting houdt in dat de huurprijs vermeld moet worden in advertenties op internet, bijvoorbeeld op een immobiliënwebsite. Ook wie de affiche ‘Te huur’ voor het raam hangt, moet hierop de huurprijs vermelden. Als er gemeenschappelijke kosten zijn, bijvoorbeeld bij een appartement, moeten die eveneens vermeld worden.
 
EPC-score
Wie zijn woning verhuurt, moet aan de huurder een EPC-attest overhandigen. Dit attest bevat informatie over de energiescore van de woning. Hierdoor krijgt de toekomstige bewoner een beeld van de energiezuinigheid van de woning.
Het vermelden van de EPC-score is verplicht bij bekendmakingen in etalages van de makelaar of op affiches voor openbare verkopen. Ook in advertenties in folders, kranten of online moet de EPC-score vermeld worden. Op raamaffiches of borden aan de woongelegenheid is de vermelding van de EPC-score enkel verplicht als er extra informatie in opgenomen is over de woonindeling, bijvoorbeeld het aantal slaapkamers.
 
Sanctionering
Een verhuurder die de huurprijs of de gemeenschappelijke lasten niet vermeldt zoals hierboven bepaald, kan een GAS-boete krijgen van 50 tot 200 euro.
Een verhuurder die het EPC niet vermeldt zoals hierboven bepaald, kan een boete krijgen van het Vlaamse Energieagentschap van 250 tot 5.000 euro.


 

 
 

Terug naar overzicht