Menu

Nieuws

Maandag 7 Februari 2022

Wijziging premies vanaf deze zomer: MIJN VERBOUWPREMIE

‘Mijn VerbouwPremie’ - vereenvoudigde en eengemaakte woon- en energiepremie

Sluiting huidige premieloketten van Fluvius en Wonen-Vlaanderen op 30 juni 2022 en start Mijn VerbouwPremie op 1 oktober 2022.
De Vlaamse Regering besliste  op 4 februari 2022 definitief om de Vlaamse energie- en woonpremies samen te voegen tot één premie ‘Mijn VerbouwPremie’. Graag informeren we u over de belangrijkste aandachtspunten.

 a)      Energiepremies van Fluvius

 Het huidige premieloket van Fluvius zal sluiten vanaf 1 juli 2022 voor de aanvragen van volgende 7 premies:

  • -     Premie dakisolatie
  • -     Premie muurisolatie
  • -     Premie vloerisolatie
  • -     Premie hoogrendementsglas
  • -     Premie warmtepomp (behalve hybride warmtepomp)
  • -     Premie zonneboiler
  • -     Premie warmtepompboiler

Dit is zowel van toepassing voor investeringen in woongebouwen als investeringen in niet-woongebouwen.

Andere premies (EPC-labelpremie, premie zonnepanelen, premie hybride warmtepomp, premie sturing van elektrische warmte) kunnen ook na 1 juli nog bij Fluvius worden aangevraagd. Ook de premie voor een hybride warmtepompen moet vanaf 1 juli 2022 bij Fluvius worden aangevraagd.

Deze 7 premies hierboven zullen opnieuw aangevraagd kunnen worden, onder de noemer van Mijn VerbouwPremie vanaf 1 oktober 2022 met de voorwaarden die dan van toepassing zullen zijn. Facturen van voor 1 juli 2022 kunnen dan nog worden ingediend. Facturen mogen in de aanvraagperiode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 maximaal 2 jaar en 3 maanden oud zijn, nadien is dat maximaal 2 jaar.

Opgelet: facturen voor isolatiewerken die al gebruikt werden voor premieaanvragen bij Fluvius (bv. voor dakisolatie, maar ook voor de andere categorieën van investeringen), kunnen NIET worden ingediend voor een aanvraag van Mijn VerbouwPremie  vanaf 1 oktober. Wenst u te genieten van Mijn VerbouwPremie (bv. in het geval van dakrenovatie), vraag dan nog geen premie aan bij Fluvius (bv. voor dakisolatie, met dezelfde factuur), of vraag aan Fluvius om uw premieaanvraag in trekken. Doe dit zo snel mogelijk. Eens een premie is uitbetaald, kan de premieaanvraag niet meer worden ingetrokken. Zeker nu de premiepercentages in de middelste en laagste inkomenscategorie verder worden opgetrokken (naar respectievelijk 35% en 50%, onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering), kan het interessant zijn om uw premie pas aan te vragen vanaf 1 oktober 2022.

 

Belangrijkste wijzigingen

Gebouwen moeten op de aanvraagdatum van Mijn VerbouwPremie minstens 15 jaar oud zijn. De minimale ouderdom van het gebouw in geval van premies voor hernieuwbare energie wijzigt niet.

 

Verder verdwijnt bij Fluvius, vanaf 1 juli 2022, ook de premie voor beschermde afnemers voor de plaatsing van een condensatieketel op gas. Deze premie wordt ook niet geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie.

 

Een aantal andere energiepremies van Fluvius lopen vanaf 1 juli ongewijzigd verder: premie zonnepanelen, premie hybride warmtepomp, EPC-labelpremie, premie sturing van elektrische warmte. U kan die dus doorlopend blijven aanvragen.

 

Ook voor wie in het BENO-passtraject zit, verandert er niets. De premieaanvragen in Mijn VerbouwPremie die kunnen meetellen voor de BENO-pass, worden automatisch toegevoegd aan een bestaande BENO-pass.

 

b)      Renovatiepremie Wonen-Vlaanderen

Het premieloket van de renovatiepremie sluit op 30 juni 2022. Tot en met 30 juni kunt u nog de oude renovatiepremie aanvragen (eerste of tweede schijf van de aanvraagprocedure) volgens de huidige voorwaarden.

 

Opgelet: facturen die gebruikt werden voor premieaanvragen bij de renovatiepremie, kunnen NIET hergebruikt worden voor premieaanvragen vanaf 1 oktober onder  de noemer van Mijn VerbouwPremie. Wenst u te genieten van Mijn VerbouwPremie, vraag dan nog geen renovatiepremie aan bij Wonen-Vlaanderen, of vraag aan Wonen-Vlaanderen om uw premieaanvraag in trekken, als deze nog niet is toegekend. Zeker nu de premiepercentages in de middelste en laagste inkomenscategorie tijdelijk nog verder worden opgetrokken (naar respectievelijk 35% en 50%, onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering), kan het interessant zijn om uw premie pas aan te vragen vanaf 1 oktober 2022.

 

Belangrijkste wijzigingen

Sommige investeringen die nu nog mogelijk zijn binnen de renovatiepremie zullen verdwijnen of wijzigen binnen Mijn VerbouwPremie. De middelste inkomensgroep zal bv. helemaal geen premie meer kunnen aanvragen vanaf 1 juli 2022 voor de plaatsing van een nieuwe verwarmingsinstallatie. Enkel voor de laagste inkomensgroep, loopt de huidige renovatiepremie voor een gascondensatieketel verder na 30/06/2022.

De premiebedragen voor wie in aanmerking komt voor de renovatiepremie stijgen tijdelijk van 20% en 30% van het factuurbedrag (beperkt tot een bepaald maximum) naar respectievelijk 35% en 50% van het factuurbedrag (beperkt tot een bepaald maximum) in Mijn VerbouwPremie (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering).

Opgelet: in die procentuele premie zit ook (een deel van) de eventuele isolatiepremie van Fluvius. Deze isolatiepremie komt dus niet meer bovenop de procentuele Mijn VerbouwPremie (bv. 8 euro per m² voor dakisolatie, maar ook bv. voor vloerisolatie, muurisolatie, isolerende beglazing).

Mijn VerbouwPremie hanteert een verplichte isolatievoorwaarde voor investeringen die te maken hebben met de renovatie van de gebouwschil. Als bv. voor het vernieuwen van de dakbedekking niet voldaan is aan de isolatievoorwaarde voor dak (R-waarde van minstens 4,5), zal u met Mijn VerbouwPremie geen premie kunnen aanvragen voor dakrenovatie (zonder isolatie), terwijl dit wel nog mogelijk is binnen de huidige renovatiepremie. Ook voor muurrenovatie, vloerrenovatie, raamrenovatie is dit van toepassing.

Binnen Mijn VerbouwPremie moet de woning minimaal 15 jaar (of soms slechts 5 jaar) oud zijn om een premie te kunnen aanvragen, terwijl bij de renovatiepremie de woning minstens 30 jaar oud moet zijn. Dus ook recentere woningen tussen 15 en 30 jaar, zullen soms meer premies kunnen aanvragen binnen Mijn VerbouwPremie. Ook wie eigenaar is van meer dan één woning zal Mijn VerbouwPremie kunnen aanvragen. Voor de eigen woning, waar de eigenaar gedomicilieerd is, wordt rekening gehouden met het gezinsinkomen, voor de andere woningen wordt geen rekening gehouden met het gezinsinkomen.

 

Mijn VerbouwLening vanaf 1 juli 2022

De huidige Vlaamse 0%- energielening tot 15.000 euro via de energiehuizen voor specifieke doelgroepen wordt vanaf 1 juli 2022 uitgebreid tot een bedrag van maximaal 50.000 euro per wooneenheid. Deze lening wordt afgestemd op de laagste en middelste inkomensgroep van de nieuwe Mijn VerbouwPremie. De maximale looptijd wordt verlengd van 10 naar 25 jaar. Er wordt nog bekeken hoe deze energielening ook kan uitgebreid voor de doelgroep verhuur via een sociaal verhuurkantoor en privatieve verhuur. Dit ook onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering.

 

Simulator

Om burgers te tonen op welke premies ze recht hebben op basis van hun inkomen, werd een gebruiksvriendelijke simulator gebouwd. Zo kan iemand met renovatieplannen beter inschatten welke premies kunnen worden aangevraagd.

De simulator is toegankelijk via deze link.

 

Alle details en voorwaarden op www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie

Terug naar overzicht