Menu

Nieuws

Dinsdag 26 Juli 2022

Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van 225 euro?

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de federale regering maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk kunnen een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro krijgen.

Wie kan de toelage aanvragen?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 225 euro netto aanvragen.
Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

De toelage van 225 euro wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online (https://stookoliecheque.economie.fgov.be) als op papier.
Er bestaan twee soorten formulieren. Welke je moet kiezen hangt af van je woning:
  • type A formulier: voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw);
  • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.
Online aanvragen worden sneller verwerkt. In dat geval moet je je digitaal identificeren (bv. met je elektronische identiteitskaart of Itsme).
Het papieren formulier kan je downloaden van de website van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar
FOD Economie
Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

Je kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen.

Meer informatie

Overloop zeker eerst de veel gestelde vragen (FAQ) op de website van de FOD Economie https://energiemaatregelen.be waarin je heel wat antwoorden kan terugvinden. Is er toch iets niet duidelijk, dan kan je het Contact Center van de FOD Economie contacteren op 0800 120 33 (gratis nummer) of via stookoliecheque@economie.fgov.be

Uiteraard kan je hiervoor ook bij ons aan het woonloket verder geholpen worden.
 

Terug naar overzicht