Menu

Preventie van Uithuiszetting

IK VERHUUR EEN WONING; WAT KAN IK DOEN BIJ WOONPROBLEMEN?

Wat als jouw huurder de huur niet betaalt, overlast veroorzaakt of je woning ernstig vervuilt?
Je sprak de huurder al aan, maar de problemen blijven aanslepen... De huurder op straat zetten is een drastische oplossing met hoge kosten. In dit artikel lees je wat je in deze situaties kan doen als verhuurder en waar je terecht kan voor info, advies en ondersteuning! (FOLDER)

1. CONTACTEER DE WOONWINKEL
Hier kan je terecht voor: algemene info over huren & verhuren, advies & hulp rond premies, info over de huurwetgeving, een attest dat aantoont dat je huurwoning voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode (niet verplicht, wel pluspunt), doorverwijzing naar andere hulp, etc.

Contactgegevens:
Woonwinkel Regio Tielt
Dentergem, Meulebeke, Tielt, Pittem, Ruiselede & Wingene
www.wonen-regio-tielt.be


2. ORIËNTEER DE HUURDER NAAR HULP
Verwijs de huurder door naar het OCMW of het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) voor ondersteuning op het vlak van wonen: beheer van financiën & administratie, structuur brengen qua hygiëne, praktische woonvaardigheden aanleren, het vinden van zinvolle dagbesteding, (her)opbouw van het sociaal netwerk,...
Als deze begeleiding goed loopt, kan worden voorkomen dat hij/zij uit huis moet worden gezet.

Contactgegevens:
OCMW: zie de website van je gemeente
CAW: www.caw.be - stel je regio in


3. VERZOENING OF MINNELIJKE SCHIKKING
Geraak je het echt niet eens met je huurder? Dan kan je een verzoening aanvragen bij de griffie van het vredegerecht. Dit is gratis en je hebt geen advocaat nodig. Vermeld bij je aanvraag de betrokken partijen, het onderwerp van het geschil en de gewenste uitkomst. Er zijn 2 mogelijke uitkomsten:

 1. Jij en de huurder komen tot een akkoord
Dit wordt vastgelegd in een proces-verbaal met dezelfde waarde als een vonnis.

 2. Eén van de partijen verschijnt niet of jullie komen niet tot een akkoord.
In dat geval rest enkel nog de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure tot uithuiszetting.


4. LAATSTE REDMIDDEL: UITHUISZETTING
Er zijn 3 manieren om een uithuiszetting in te leiden. Telkens komen er meer gerechtskosten bij.

 1. Jij en de huurder verschijnen vrijwillig voor de vrederechter.

 2. Je dient een verzoekschrift in bij het vredegerecht met volgende info: - datum, maand en jaar - naam, voornaam, woonplaats & geboorte- datum van jou en de huurder - de vordering en de samenvatting van de middelen van de vordering - handtekening van jou of je advocaat.

 3. Je laat de huurder dagvaarden door een gerechtsdeurwaarder. Raadpleeg bij voorkeur een advocaat. De vrederechter brengt het bevoegde OCMW steeds op de hoogte zodat zij met de huurder alsnog een regeling kunnen treffen bv. een afbetalingsplan.


5. HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR
Heb je geen zin in stress en zorgen rond de verhuur van je eigendom? Verhuur jouw woning dan via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK).

 
Wat zijn de voordelen?
  • je behoudt als eigenaar de voordelen en zekerheden van de huurwet.
  • je wordt belast op het kadastraal inkomen, niet op de werkelijke huurinkomsten.
  •  Het SVK betaalt de huur steeds stipt aan jou; ziet toe op het onderhoud van de woning en brengt deze in de oorspronkelijke staat op het einde van de overeenkomst; neemt alle administratie over: zoektocht naar een huurder, huurovereenkomst, plaatsbeschrijving; begeleidt de huurder; helpt premies aanvragen waarop je recht hebt; …

Wat verwacht het SVK van jou?
een woning conform de Vlaamse kwaliteitsnormen, een huurovereenkomst voor 9 jaar, een huurprijs lager dan de marktprijs.

Contactgegevens:
SVK Regio Tielt
Tielt, Wingene, Ruiselede, Meulebeke, Pittem & Dentergem
www.svkregiotielt.be