Menu

Vermindering Onroerende Voorheffing voor Huurders

Hoewel u als huurder geen onroerende voorheffing betaalt, kan u toch in aanmerking komen voor een vermindering van de huurprijs. Deze vermindering wordt toegepast voor: 

  • Kinderbijslaggerechtigde kinderen (vanaf 2 kinderen ten laste)
  • Een gehandicapte persoon
  • Een grootoorlogsverminkte

Een huurder die meent voor één van deze verminderingen in aanmerking te komen, dient hiervoor éénmalig een meldingsformulier in te vullen (daarna ontvangt u de vermindering automatisch, ook na verhuis). Het meldingsformulier voor huurders dient voor 1 mei van het aanslagjaar teruggestuurd te worden naar de Vlaamse Belastingdienst.

Aangezien de huurder zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering eerst worden toegekend aan de eigenaar (verhuurder) die deze dan dient te verrekenen met de maandelijkse huurprijs.

Meer info vindt u hier.