Menu

Conformiteitsattest

Als je een woning of kamers verhuurt, moet die woning voldoen aan de geldende normen. De eigenaar-verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning laten nagaan en vastleggen in een conformiteitsattest, een officiële verklaring van de gemeentelijke overheid. Het attest is geen huurvergunning en is dus niet verplicht.

Met het conformiteitsattest bevestigt de verhuurder dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.

Voor de aanvraag van de huursubsidie kan ook de gewestelijke ambtenaar van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren.

Als de overheid vaststelt dat de woning niet langer voldoet aan de normen wegens ongeschiktheid, onbewoonbaarheid, onaangepaste bewoning of overbewoning, dan vervalt het attest van rechtswege, vanaf het moment dat de burgemeester het besluit hiertoe genomen heeft.

Kijk met volgende handige folder na of uw woning aan de minimale woonkwaliteit voldoet.

Wil je nog wat meer info, inzicht en reeds concreet advies over hoe u er verder mee aan de slag kan, dan is de online woningkwaliteitswijzer reeds een nuttig instrument.
Deze is rechtstreeks toegankelijk via volgende Link.

Hoe kan je dit attest aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit aangetekend (of tegen ontvangstbewijs) aan de Burgemeester van Uw gemeente.

Klik hier voor het Aanvraagformulier