Menu

Ongeschikte en onbewoonbare woningen

Wie als huurder twijfelt aan de bewoonbaarheid van de woning die hij betrekt , kan steeds bij de sociaal adviseurs van de Woonwinkel langskomen voor een gesprek en indien nodig een  woningonderzoek aanvragen. 

Iedere woning in Vlaanderen moet immers voldoen aan minimale Kwaliteitsnormen. Ze moeten basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn. Zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of onbewoonbaar, iedere eigenaar van een geïnventariseerde woning zal jaarlijks een heffing moeten betalen. Ongeschikte en onbewoonbare woningen kunnen ook geen conformiteitsattest krijgen.

De gebreken aan een woning worden opgedeeld in twee categoriën, zware en lichte gebreken. 

Een enkel zwaar gebrek is al voldoende om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Voorbeelden van zware gebreken zijn ernstige risico's op elektrocutie, brand, ontploffing en CO-vergiftiging, ... .

Lichte gebreken spelen mee in de eindbeoordeling maar zijn op zich niet voldoende om een woning ongeschikt te verklaren. Dat kan pas wanneer ze samen met andere gebreken voorkomen. Voorbeelden van lichte gebreken zijn beperkte vochtschade, verweerde ramen en deuren, onvoldoende verluchting en beschadigingen aan pleisterwerk, ... .

Wanneer spreekt men van ongeschikt? 

Wanneer er gebreken vastgesteld worden in de woning (meestal huurwoningen), kan deze ongeschikt verklaard worden via besluit van de burgemeester (na de wettelijke procedure, waarbij de eigenaar gehoord werd).
Elk gebrek krijgt een score; zijn er 7 lichte gebreken dan is de woning ongeschikt.
Van zodra er echter minstens 1 zwaarder gebrek zonder veligheids- en gezondheidsrisisoc's wordt gescoord, dan volgt er tevens een ongeschiktheid..

Wanneer spreekt men van onbewoonbaar?

Wanneer er gevaar is voor de veiligheid of gezondheid, kan de woning onbewoonbaar verklaard worden via besluit van de burgemeester (na de wettelijke procedure waarbij de eigenaar gehoord werd).

Technisch advies via de Woonwinkel

De woonwinkel kan u helpen met een informeel kwaliteitsonderzoek, bemiddeling met de eigenaar, eventuele ondersteuning om een nieuwe woning te vinden, nazien of de staat van de woning aanleiding kan geven tot een mogelijke voorrang voor een sociale woning, nazien of u bij een verhuist naar een woning die wel in orde is een huursubsidie kan aanvragen. Opgelet: bij de laatste 2 opties dient aan verschillende bijkomende voorwaarden voldaan te worden!