Menu

Beleid

Onze interlokale vereniging werd opgebouwd rond volgende centrale doelstellingen:

  1. Ontwikkeling van een gemeentelijke woonbeleidsvisie geconcretiseerd in een door de gemeenteraad goedgekeurd woonbeleidsplan
  2. Het faciliteren en uitbreiden van het woonoverleg met lokale woonactoren
  3. Aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de deelnemende gemeenten
  4. Uitvoeren van taken gericht op de verbetering van de kwaliteit van het volledige woonpatrimonium
  5. Nemen van initiatieven in het kader van een grond – en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen
  6. Individuele begeleiding op maat van de woonbehoeften van diverse doelgroepen ( jongeren, alleenstaanden, senioren)