Menu

Beleid

Onze interlokale vereniging werd opgebouwd rond volgende centrale doelstellingen:

  1. Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod
  2. Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
  3. Informeren, adviseren en begeleiding van inwoners