Menu

Ontstaan IGS

De Vlaamse Wooncode kent aan de gemeente een centrale rol toe in het uitstippelen van een woonbeleid in de gemeente en het nemen van concrete maatregelen ter ondersteuning van dit beleid in de gemeente. Veelal wordt echter vastgesteld dat gemeenten onvoldoende slagkracht hebben om dit waar te maken en dat het uitbouwen van een volwaardig woonbeleid en een woondienst méér slaagkansen krijgt wanneer dit intergemeentelijk wordt opgezet. In dit kader werd in mei 2008, met de steun van de Vlaamse Overheid en de provincie West - Vlaanderen, een intergemeentelijk samenwerkingverband "Wonen Regio Tielt" opgestart tussen de gemeenten Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene.

De eerste projectperiode, mei 2009 - april 2012, werd door alle betrokken partijen positief geëvalueerd en bijgevolg werd de verlengingsaanvraag voor een tweede projectperiode dan ook goedgekeurd. Weliswaar was verdere financiële ondersteuning door de provincie niet langer mogelijk, maar de provincie blijft ons wel verder inhoudelijke ondersteuning aanbieden.

Aldus blijven de deelnemende gemeenten en de subsidiërende Vlaamse overheid tot op heden verder geëngageerd. Het huidig subsidiedossier omvat de periode 2020 - 2025.